Catering na Diecie :
Witaj, jak możemy pomóc?

Regulamin

Warunki realizacji usługi cateringowej, dostaw i procedury zamówienia.

Warunki realizacji usługi cateringowej, dostaw i procedury zamówienia.

Usługę cateringową rozpoczynamy w ciągu dwóch dni od ostatecznych ustaleń dotyczących diety i miejsca dostawy.

Posiłki dostarczamy bezpłatnie na terenie miasta Wrocław.

Godzina oraz miejsce dowozu będą potwierdzone e-mailowo poprzez przesłanie formularza zamówienia oraz informacj SMS. W przypadku dostaw w inne miejscowości prosimy o kontakt.

 • Dostawy na terenie Wrocławia odbywają się w godzinach porannych. Godziny dostaw określane są poprzez rejonizację.
 • Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią przesłanego na adres mailowy „pakietu informacji na start” oraz treścią wiadomości SMS ( która jest powieleniem informacji mailowej) W przypadku braku informacji zwrotnej, iż godziny dostaw określone przez nas nie są możliwe rozumie się przez to pełną akceptację warunków dostawy. 

Codziennie dostarczamy Państwu gotowy zestaw składający się z ilości posiłków, który odpowiada wybranej diecie. Jeżeli zdecydują się Państwo na całotygodniową usługę cateringową - w piątkowy wieczór dostarczamy zestawy na sobotę i niedzielę.

Opakowania

Dania są podawane w estetycznych opakowaniach zgodnych z wszelkimi atestami, zamykanych na zasadzie zgrzewu - w przypadku dań obiadowych opakowania wykonane są z tworzywa przystosowanego do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych.

Zestaw testowy

Zestaw testowy jest zestawem jednorazowym. W przypadku zamówienia większej ilości taich zestawów realizowane będzie tylko zamówienie, które wpłynęło do nas w pierwszej kolejności.

Zawieszanie dostaw

Jeśli w trakcie usługi cateringowej zażyczą sobie Państwo odwołanie dostawy np. z powodu wyjazdu prosimy najpóźniej dzień przed dostawą do godziny 06:00 zalogować się do panelu klienta i zrobić to samodzielnie(np.w przypadku chęci zawieszenia posiłków na czwartek, w środę najpóźniej do godziny 6:00 w panelu klienta należy wprowadzić  zawieszenie w bieżącym zamówieniu) , jeżeli zgłoszenie zostanie przekazane poprzez wiadomość -email/ telefonicznie taka wiadomość musi dotrzeć do nas najpóźniej 1,5 dnia wcześniej do godziny 18:00( np. jeżeli w przypadku chęci zawieszenia posiłków na czwartek, taka wiadomość email lub informacja telefoniczna musi odbyć się we wtorek do godziny 18:00) w innym wypadku nie będziemy mogli uznać zawieszenia i dostawa odbędzie się planowo

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia jest możliwe przed rozpoczęciem dostaw. Takie zgłoszenie prosimy o przesłanie  na adres: info@cateringnadiecie.pl najpóźniej dwa dni przed ich rozpoczęciem. Brak wpłaty nie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia. 

Formularz zamówieniowy

Zamówienia na wybrane programy dietetyczne przyjmujemy drogą mailową natomiast na wszelkie nurtujące Państwa pytania czekamy pod numerem telefonu:

 • +48 514 917 640 - informacje o cateringu

Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na usługi cateringowe firmy „Catering na Diecie (na czas określony w formularzu zamówienia) czego dowodem jest wypełniony formularz „ZAMÓW TERAZ” znajdujący się w zakładce "OFERTA".

Dostarczone na Państwa adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi dokument wiążący gwarantujący całkowitą realizację usługi.

Wykluczenia z diety

W przypadku wykluczeń produktowych z diety zastrzegamy sobie prawo do popełniania błędów - posiłki są przygotowywane oraz pakowane przez ludzi, którzy pomimo ogromnych chęci te błędy mogą popełniać, w przypadku alergii pokarmowych podczas składania zamówienia proszę brać to pod uwagę.

Reklamacje i zwroty

Po rozpoczęciu dostaw w ramach wykupionego zamówienia (tj. po aktywacji zamówienia) nie ma możliwości zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet tego zamówienia. Dopuszczamy jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka CND sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 21, 50-252 Wrocław, KRS 7901, mail: info@cateringnadiecie.pl (dalej: Administrator). Spółka nie powołała inspektora ochrony danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją dostaw (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), ich rozliczaniem (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), wewnętrznym administrowaniem dostawami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), rozpatrywaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 3. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. księgowy, informatyk).
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody z zastrzeżeniem konieczności przechowywania Państwa danych przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami dotyczącymi rachunkowości – obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
 6. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
 7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o przygotowanie i dostawę cateringu dietetycznego; brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia zawarcie w/w umowy.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Na żądanie Klienta dane umieszczone na etykiecie adresowej zestawu cateringowego zostaną zanonimizowane poprzez oznaczenie Klienta inicjałami.