Szanowni Państwo,
Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą
CND Sp. z o. o. (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i
wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www cateringnadiecie.mobilnycatering.pl (dalej: Serwis).
Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?
  W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO)
  Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą
  wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca, z którym
  można się skontaktować pod adresem e-mail zamawiam@cateringnadiecie.pl.
 2. Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?
  Podczas składania zamówienia nowy Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących
  danych:
  1) Imię i nazwisko;
  2) Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy;
  3) Adres dostawy;
  4) Adres e-mail;
  5) Nr telefonu;
  6) Dane potrzebne do dostawy diety;
  7) Dane do faktury (opcjonalne).
 3. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Usługodawcy?
  Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie
  podanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy z Usługodawcą, przez co nie
  moglibyśmy świadczyć Państwu usług. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich
  danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie
  będą mogli Państwo korzystać z Serwisu.
 4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników
  Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przetwarzane na podstawie
  wyrażonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
  wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, w szczególności do założenia i utrzymania konta
  w Serwisie, możliwości złożenia zamówienia, dokonania zakupu wybranych produktów i dostarczenia
  zamówienia przez naszego kierowcę (dalej: Kierowca) oraz możliwości świadczenia usług drogą
  elektroniczną i obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca zobowiązuje Kierowcę do
  zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych.
 5. Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?
  Dane określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przechowywane do momentu usunięcia konta
  w Serwisie, a także po usunięciu konta w Serwisie jednie w celach:
  1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
  i rachunkowych;
  2) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy z Usługodawcą.
  Dane osobowe zebrane do celów marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę,
  przechowujemy przez okres wykonywania działań marketingowych lub do momentu wniesienia
  sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników
  Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo w Serwisie oraz
  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają
  usługi płatnicze, naszym pracownikom i współpracownikom, w tym Kierowcom, dostawcy Serwisu,
  firmie hostingowej obsługującej naszą pocztę mailową, podmiotom współpracującym z Nami przy
  obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.
  Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego
  płatności internetowe tj. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz
  podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718
  Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym
  w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, reprezentowaną przez:
  Bartłomieja Gast – Prokurenta będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19
  sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: Autopay) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.
  Autopay pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
  prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika
  Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych
  osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie
  odpowiedniego przycisku, Użytkownicy posiadający konto w Serwisie mają możliwość
  samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres: zamawiam@cateringnadiecie.pl
  Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym
  czasie w ramach udostępnionych opcji.
  Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną
  poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
  w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 9. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  (EOG)?
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną takich jak
  wysyłanie poczty e-mail, wysyłanie powiadomień, hosting danych.
 10. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
  sposób wpływający na Państwa prawa?
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
  profilowania).
 11. Polityka cookies
  Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na
  ochronę transmisji danych w sieci Internet.
  Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są
  zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies
  umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:
  a. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
  b. informowanie o preferencjach Użytkownika;
  c. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu
  wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  a. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  b. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  internetowych Serwisu;
  d. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  e. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu Użytkownika;
  f. „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  g. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
  Mechanizm Cookies w Serwisie
  Nasza witryna wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies
  zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może
  je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wykorzystanie plików cookies nie
  umożliwia pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych
  poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce
  internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie
  uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Większość
  przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień
  dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  Serwis do prawidłowego działania wymaga najnowszej wersji jednej z poniższych przeglądarek
  – Chrome
  – Firefox
  – Edge
  – Opera
  – Safari
 12. Dodatkowe informacje
  W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom
  bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w
  Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych
  podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google w celu umożliwienia
  Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z
  dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z
  czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z takich stron zapoznać się z
  dokumentem dotyczącym Polityki prywatności.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
  prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na
  stronie z nową datą, a osobom, które posiadają konto w Serwisie zostanie przesłana informacja
  mailowa o zmianie dokumentu.
  Zespół Catering Na Diecie